Normální registrace
01 Jul - 01 Sep 12:00
Pozdní registrace
Deadline 03 Sep 12:00