Rankings
Academy Rank

March 13 2021
Moskovskaya Kol'tsevaya Avtomobil'naya Doroga
Medaljer Guld Silver Brons
Boys Gi 1 1
Totalt 1 1
September 13 2020
Ulitsa Sushchovskiy Val
Medaljer Guld Silver Brons
Boys Gi 1
Totalt 1