Shinjuku City, Japan
14 17 14
Medals Zlato Stříbro Bronz
Boys Gi 1
Male Gi 1 1 1
Male NoGi 1 1
Celkem 3 1 2
September 12 2021
Ulitsa Akademika Vinogradova
Medals Zlato Stříbro Bronz
Male Gi 1
Female Gi 1
Celkem 2
September 11 2021
Ulitsa Akademika Vinogradova
Medals Zlato Stříbro Bronz
Celkem
September 11 2021
Ulitsa Akademika Vinogradova
Medals Zlato Stříbro Bronz
Male NoGi 2
Celkem 2
August 14 2021
Fatima Amirkhan St
Medals Zlato Stříbro Bronz
Male Gi 1
Male Gi OPEN 1
Celkem 1 1
April 8 2021
1811 Al Khaleej Al Arabi St - Al RawdahW57 - Abu Dhabi - United Arab Emirates
Medals Zlato Stříbro Bronz
Celkem
April 7 2021
1811 Al Khaleej Al Arabi St - Al RawdahW57 - Abu Dhabi - United Arab Emirates
Medals Zlato Stříbro Bronz
Male Gi 1 1 1
Celkem 1 1 1
Medals Zlato Stříbro Bronz
Boys Gi 5 4
Girls Gi 1
Male Gi 3 5
Male NoGi 1 1 1
Female Gi 1 1
Female NoGi 1
Male Gi OPEN 1
Celkem 7 10 8
March 14 2021
Moskovskaya Kol'tsevaya Avtomobil'naya Doroga
Medals Zlato Stříbro Bronz
Male Gi 1 1
Celkem 1 1
March 13 2021
Moskovskaya Kol'tsevaya Avtomobil'naya Doroga
Medals Zlato Stříbro Bronz
Celkem
Medals Zlato Stříbro Bronz
Male NoGi 1
Male NoGi OPEN 1
Celkem 1 1
September 13 2020
Ulitsa Sushchovskiy Val
Medals Zlato Stříbro Bronz
Male NoGi 1
Celkem 1