Ranking

Men's Master 1 White NO GI Europe

 1. Austria
  600
  Points
  1
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 2. Austria
  300
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 1. Bulgaria
  400
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 1. Poland
  1400
  Points
  2
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 2. Poland
  400
  Points
  2
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 3. Poland
  100
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 1. Portugal
  600
  Points
  3
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 1. Russia
  1600
  Points
  4
  Wins
  0
  Losses
  2
  0
  0
 2. Russia
  1000
  Points
  2
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 3. Russia
  1000
  Points
  2
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 4. Russia
  800
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 5. Russia
  600
  Points
  2
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 6. Russia
  600
  Points
  2
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 7. Russia
  600
  Points
  1
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 8. Russia
  600
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 9. Russia
  600
  Points
  0
  Wins
  2
  Losses
  0
  0
  1
 10. Russia
  600
  Points
  0
  Wins
  2
  Losses
  0
  0
  1
 1. Switzerland
  1000
  Points
  1
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 2. Switzerland
  600
  Points
  2
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 3. Switzerland
  400
  Points
  2
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 4. Switzerland
  300
  Points
  2
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 5. Switzerland
  100
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 1. Ukraine
  600
  Points
  3
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 2. Ukraine
  600
  Points
  3
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 3. Ukraine
  600
  Points
  2
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 4. Ukraine
  600
  Points
  2
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 5. Ukraine
  400
  Points
  2
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 6. Ukraine
  400
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 7. Ukraine
  400
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 8. Ukraine
  300
  Points
  2
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 9. Ukraine
  300
  Points
  2
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 10. Ukraine
  200
  Points
  1
  Wins
  2
  Losses
  0
  0
  0