Men's Master 1 Purple AJP World Rank AJP Tour 2021-2022

3300 points

Men's Master 2 Purple AJP World Rank AJP Tour 2021-2022

1200 points

Men's Master 1 Purple NO GI AJP World Rank AJP Tour 2021-2022

3500 points