20 Nov 2021
Inscripción normal
01 Oct - 02 Nov 23:59
Inscripción tardía
Fecha límite 16 Nov 14:00

Resultados

Medallas totales

74 Oro
71 Plata
35 Bronce

Boys Gi / Kids 2 / White / 34KG

Boys Gi / Kids 3 / White / 27KG

Mostrar más resultados

Boys Gi / Kids 3 / Grey / 30KG

Mostrar más resultados

Boys Gi / Teen / White / 62KG

Girls Gi / Kids 2 / Grey / 25KG

Juvenile Gi Male / White / 60KG

Juvenile Gi Male / White / 73KG

Mostrar más resultados

Juvenile Gi Male / Blue / 73KG

1

Bogomil Karakonov Bulgaria

DMTA BJJ

Juvenile Gi Female / White / 57KG

Male Gi / White / Adult / 69KG

Mostrar más resultados

Male Gi / White / Adult / 77KG

Mostrar más resultados

Male Gi / White / Adult / 85KG

Mostrar más resultados

Male Gi / White / Adult / 94KG

Mostrar más resultados

Male Gi / White / Master 1 / 85KG

Mostrar más resultados

Male Gi / Blue / Adult / 69KG

Mostrar más resultados

Male Gi / Blue / Adult / 77KG

Mostrar más resultados

Male Gi / Blue / Adult / 85KG

Mostrar más resultados

Male Gi / Blue / Adult / 94KG

Mostrar más resultados

Male Gi / Blue / Master 1 / 77KG

Mostrar más resultados

Male Gi / Blue / Master 2 / 85KG

Male Gi / Purple / Adult / 77KG

Mostrar más resultados

Male Gi / Purple / Master 1 / 69KG

Mostrar más resultados