Brown belt in Jiu-Jitsu
Competed on Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro

Men's Professional Brown Abu Dhabi Grand Slam 2022-2023

2800 points

Men's Professional Purple Abu Dhabi Grand Slam 2022-2023

400 points

Academies