Resultados

Medalhas totais

111 Ouro
94 Prata
63 Bronze

Girls Gi / Kids 2 / Yellow / 33KG

Girls Gi / Infant / White / 48KG

Girls Gi / Infant / Yellow / 36KG

Boys Gi / Infant / Yellow / 62KG

Boys Gi / Teen / Orange/Green / 67KG

Juvenile Gi Male / Blue / 94KG

Juvenile Gi Female / Blue / 82KG

Male Gi / White / Adult / 77KG

Mostrar mais resultados

Male Gi / White / Adult / 85KG

Mostrar mais resultados

Male Gi / White / Adult / 94KG

Male Gi / White / Adult / 110KG

Male Gi / Blue / Adult / 62KG

Male Gi / Blue / Adult / 69KG

Mostrar mais resultados

Male Gi OPEN / Blue / Adult / 77KG

Mostrar mais resultados

Female Gi / Blue / Adult / 70KG

Mostrar mais resultados

Male Gi / Blue / Adult / 77KG

Mostrar mais resultados

Male Gi / Blue / Adult / 85KG

Mostrar mais resultados

Female Gi / Blue / Adult / 90KG

Male Gi / Blue / Adult / 94KG

Mostrar mais resultados

Male Gi OPEN / Blue / Adult / 110KG

Mostrar mais resultados

Male Gi / Purple / Adult / 69KG

Mostrar mais resultados

Male Gi / Purple / Adult / 77KG

Mostrar mais resultados

Male Gi OPEN / Purple / Adult / 110KG

Mostrar mais resultados

Male Gi / Purple / Master 1 / 94KG

Male Gi / Purple / Master 2 / 110KG

Male Gi / Brown / Adult / 77KG

Mostrar mais resultados

Male Gi OPEN / Brown / Adult / 77KG

Mostrar mais resultados

Male Gi / Brown / Adult / 85KG

Mostrar mais resultados

Male Gi / Black / Adult / 77KG

Mostrar mais resultados

Male Gi OPEN / Black / Adult / 77KG

Mostrar mais resultados

Male Gi / Black / Adult / 94KG

Mostrar mais resultados

Male Gi / Black / Adult / 110KG

Male Gi / Black / Master 1 / 56KG

Male Gi / Black / Master 1 / 69KG

Male Gi / Black / Master 2 / 77KG

Mostrar mais resultados

Female Gi OPEN / Blue/Purple / Adult / 90KG

Mostrar mais resultados

ParaJiuJitsu - CLASS -A & C