Ranking

Men's Adult White Europe

 1. Austria
  1000
  Points
  4
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 2. Austria
  1000
  Points
  2
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 3. Austria
  800
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 1. Belarus
  30
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 1. Belgium
  800
  Points
  2
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 2. Belgium
  600
  Points
  2
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 3. Belgium
  100
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 4. Belgium
  100
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 1. Bosnia and Herzegovina
  800
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 2. Bosnia and Herzegovina
  600
  Points
  2
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 3. Bosnia and Herzegovina
  400
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 1. Bulgaria
  1000
  Points
  5
  Wins
  2
  Losses
  0
  0
  1
 2. Bulgaria
  1000
  Points
  5
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 3. Bulgaria
  1000
  Points
  4
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 4. Bulgaria
  1000
  Points
  3
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 5. Bulgaria
  800
  Points
  4
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 6. Bulgaria
  800
  Points
  3
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 7. Bulgaria
  800
  Points
  2
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 8. Bulgaria
  800
  Points
  2
  Wins
  2
  Losses
  0
  0
  0
 9. Bulgaria
  600
  Points
  4
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 10. Bulgaria
  600
  Points
  3
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 1. Croatia
  800
  Points
  3
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 2. Croatia
  800
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 3. Croatia
  600
  Points
  3
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 4. Croatia
  600
  Points
  0
  Wins
  2
  Losses
  0
  0
  1
 5. Croatia
  500
  Points
  1
  Wins
  2
  Losses
  0
  0
  0
 6. Croatia
  400
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 7. Croatia
  400
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 8. Croatia
  200
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 9. Croatia
  200
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 1. Cyprus
  100
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 1. Czechia
  4600
  Points
  14
  Wins
  1
  Losses
  4
  0
  1
 2. Czechia
  1300
  Points
  5
  Wins
  3
  Losses
  0
  1
  0
 3. Czechia
  1000
  Points
  5
  Wins
  5
  Losses
  0
  0
  0
 4. Czechia
  1000
  Points
  5
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 5. Czechia
  1000
  Points
  4
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 6. Czechia
  1000
  Points
  4
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 7. Czechia
  1000
  Points
  4
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 8. Czechia
  1000
  Points
  3
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 9. Czechia
  1000
  Points
  2
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 10. Czechia
  1000
  Points
  1
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 1. France
  1400
  Points
  2
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 2. France
  1200
  Points
  3
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 3. France
  1000
  Points
  4
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 4. France
  1000
  Points
  4
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 5. France
  1000
  Points
  4
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 6. France
  1000
  Points
  3
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 7. France
  1000
  Points
  1
  Wins
  2
  Losses
  0
  1
  0
 8. France
  800
  Points
  3
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 9. France
  800
  Points
  3
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 10. France
  800
  Points
  2
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 1. Germany
  2000
  Points
  10
  Wins
  2
  Losses
  1
  1
  1
 2. Germany
  1000
  Points
  4
  Wins
  3
  Losses
  0
  1
  0
 3. Germany
  1000
  Points
  4
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 4. Germany
  1000
  Points
  3
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 5. Germany
  800
  Points
  3
  Wins
  2
  Losses
  0
  0
  0
 6. Germany
  800
  Points
  2
  Wins
  3
  Losses
  0
  2
  0
 7. Germany
  700
  Points
  1
  Wins
  3
  Losses
  0
  0
  0
 8. Germany
  600
  Points
  4
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 9. Germany
  600
  Points
  4
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 10. Germany
  600
  Points
  3
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 1. Greece
  1200
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 2. Greece
  600
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 3. Greece
  400
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 1. Hungary
  600
  Points
  2
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 2. Hungary
  400
  Points
  1
  Wins
  3
  Losses
  0
  0
  1
 3. Hungary
  80
  Points
  0
  Wins
  2
  Losses
  0
  0
  0
 1. Ireland
  1000
  Points
  3
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 2. Ireland
  800
  Points
  3
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 3. Ireland
  200
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 1. Italy
  1400
  Points
  2
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 2. Italy
  1200
  Points
  3
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 3. Italy
  1000
  Points
  3
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 4. Italy
  800
  Points
  2
  Wins
  2
  Losses
  0
  0
  0
 5. Italy
  800
  Points
  2
  Wins
  2
  Losses
  0
  0
  0
 6. Italy
  800
  Points
  1
  Wins
  2
  Losses
  0
  0
  0
 7. Italy
  700
  Points
  0
  Wins
  2
  Losses
  0
  0
  0
 8. Italy
  600
  Points
  3
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 9. Italy
  600
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 10. Italy
  600
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 1. Lithuania
  1200
  Points
  2
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 2. Lithuania
  1000
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 3. Lithuania
  600
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 1. Luxembourg
  500
  Points
  1
  Wins
  2
  Losses
  0
  0
  0
 1. Malta
  1200
  Points
  2
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 2. Malta
  1000
  Points
  3
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 3. Malta
  1000
  Points
  3
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 1. Moldova
  1000
  Points
  4
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 2. Moldova
  800
  Points
  3
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 3. Moldova
  800
  Points
  3
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 4. Moldova
  600
  Points
  2
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 5. Moldova
  400
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 6. Moldova
  400
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 1. Netherlands
  1200
  Points
  3
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 2. Netherlands
  1100
  Points
  4
  Wins
  2
  Losses
  0
  1
  1
 3. Netherlands
  600
  Points
  2
  Wins
  3
  Losses
  0
  0
  0
 4. Netherlands
  600
  Points
  1
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 5. Netherlands
  500
  Points
  0
  Wins
  2
  Losses
  0
  0
  0
 6. Netherlands
  400
  Points
  3
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 7. Netherlands
  300
  Points
  2
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 8. Netherlands
  200
  Points
  2
  Wins
  2
  Losses
  0
  0
  0
 9. Netherlands
  200
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 10. Netherlands
  200
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 1. Norway
  100
  Points
  2
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 1. Poland
  630
  Points
  2
  Wins
  4
  Losses
  0
  0
  0
 2. Poland
  600
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 3. Poland
  500
  Points
  0
  Wins
  2
  Losses
  0
  0
  0
 1. Portugal
  1400
  Points
  3
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 2. Portugal
  930
  Points
  3
  Wins
  3
  Losses
  0
  1
  0
 3. Portugal
  600
  Points
  3
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 4. Portugal
  400
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 5. Portugal
  400
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 6. Portugal
  300
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 7. Portugal
  200
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 1. Romania
  1000
  Points
  4
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 2. Romania
  1000
  Points
  3
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 3. Romania
  1000
  Points
  3
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 4. Romania
  1000
  Points
  3
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 5. Romania
  1000
  Points
  1
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 6. Romania
  800
  Points
  2
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 7. Romania
  800
  Points
  2
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 8. Romania
  800
  Points
  2
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 9. Romania
  800
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 10. Romania
  600
  Points
  3
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 1. Russia
  1600
  Points
  6
  Wins
  0
  Losses
  2
  0
  0
 2. Russia
  1500
  Points
  5
  Wins
  3
  Losses
  1
  1
  0
 3. Russia
  1400
  Points
  5
  Wins
  1
  Losses
  1
  1
  0
 4. Russia
  1300
  Points
  6
  Wins
  1
  Losses
  1
  0
  1
 5. Russia
  1200
  Points
  7
  Wins
  0
  Losses
  2
  0
  0
 6. Russia
  1200
  Points
  4
  Wins
  0
  Losses
  2
  0
  0
 7. Russia
  1100
  Points
  3
  Wins
  3
  Losses
  0
  1
  1
 8. Russia
  1000
  Points
  3
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 9. Russia
  1000
  Points
  3
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 10. Russia
  1000
  Points
  2
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 1. Serbia
  1200
  Points
  4
  Wins
  0
  Losses
  2
  0
  0
 2. Serbia
  600
  Points
  3
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 1. Slovakia
  1000
  Points
  4
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 2. Slovakia
  1000
  Points
  3
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 3. Slovakia
  800
  Points
  3
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 4. Slovakia
  800
  Points
  1
  Wins
  2
  Losses
  0
  0
  0
 5. Slovakia
  600
  Points
  3
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 6. Slovakia
  200
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 7. Slovakia
  200
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 8. Slovakia
  200
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 9. Slovakia
  200
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 10. Slovakia
  100
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 1. Slovenia
  400
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 2. Slovenia
  200
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 3. Slovenia
  200
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 1. Spain
  1400
  Points
  4
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 2. Spain
  1400
  Points
  4
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 3. Spain
  600
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 4. Spain
  300
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 5. Spain
  200
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 6. Spain
  100
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 1. Sweden
  1000
  Points
  2
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 2. Sweden
  1000
  Points
  1
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 3. Sweden
  800
  Points
  2
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 4. Sweden
  600
  Points
  3
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 5. Sweden
  500
  Points
  2
  Wins
  2
  Losses
  0
  0
  0
 6. Sweden
  400
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 7. Sweden
  400
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 1. Switzerland
  2100
  Points
  9
  Wins
  2
  Losses
  1
  1
  1
 2. Switzerland
  2000
  Points
  3
  Wins
  0
  Losses
  2
  0
  0
 3. Switzerland
  1000
  Points
  2
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 4. Switzerland
  1000
  Points
  2
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 5. Switzerland
  600
  Points
  5
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 6. Switzerland
  600
  Points
  5
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 7. Switzerland
  600
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 8. Switzerland
  600
  Points
  0
  Wins
  2
  Losses
  0
  0
  1
 9. Switzerland
  400
  Points
  4
  Wins
  2
  Losses
  0
  0
  1
 10. Switzerland
  400
  Points
  4
  Wins
  1
  Losses
  0
  1
  0
 1. Ukraine
  2200
  Points
  12
  Wins
  0
  Losses
  3
  0
  0
 2. Ukraine
  1600
  Points
  7
  Wins
  0
  Losses
  2
  0
  0
 3. Ukraine
  1400
  Points
  7
  Wins
  1
  Losses
  1
  1
  0
 4. Ukraine
  1400
  Points
  7
  Wins
  1
  Losses
  1
  1
  0
 5. Ukraine
  1200
  Points
  8
  Wins
  0
  Losses
  2
  0
  0
 6. Ukraine
  1200
  Points
  6
  Wins
  0
  Losses
  2
  0
  0
 7. Ukraine
  1200
  Points
  5
  Wins
  2
  Losses
  0
  2
  0
 8. Ukraine
  1050
  Points
  6
  Wins
  2
  Losses
  1
  0
  0
 9. Ukraine
  1000
  Points
  7
  Wins
  1
  Losses
  1
  1
  0
 10. Ukraine
  1000
  Points
  6
  Wins
  1
  Losses
  1
  0
  0
 1. United Kingdom
  1000
  Points
  3
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 2. United Kingdom
  1000
  Points
  3
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 3. United Kingdom
  600
  Points
  2
  Wins
  0
  Losses
  1
  0
  0
 4. United Kingdom
  600
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  1
 5. United Kingdom
  400
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 6. United Kingdom
  400
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 7. England
  400
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 8. United Kingdom
  100
  Points
  2
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 9. England
  100
  Points
  1
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0
 10. United Kingdom
  50
  Points
  0
  Wins
  1
  Losses
  0
  0
  0