Great Neck, United States
95 78 63

Rankings
Academy Rank

October 9 2021
Mykhaila Drahomyrova St
Medals
Boys Gi 2 3 2
Male Gi 1
合計 2 3 3
October 9 2021
Na Folimance 2490
Medals
Male Gi 1 1
合計 1 1
October 9 2021
Na Folimance 2490
Medals
合計
October 2 2021
Viale della Stazione di Castel Fusano, 30, 00122 Lido di Ostia RM, Italy
Medals
Boys Gi 1
Male Gi 1
合計 2
September 12 2021
Ulitsa Akademika Vinogradova
Medals
Male Gi 1
合計 1
September 11 2021
Ulitsa Akademika Vinogradova
Medals
Male Gi 1
Female Gi 1
合計 1 1
September 11 2021
Ulitsa Akademika Vinogradova
Medals
Female NoGi 1
合計 1
August 21 2021
Kerchenska St, 8
Medals
Boys Gi 3 4 1
Girls Gi 1
Juvenile Gi Male 1
合計 3 6 1
August 21 2021
Kerchenska St, 8
Medals
Juvenile Male NoGi 1
合計 1
August 14 2021
Fatima Amirkhan St
Medals
Boys Gi 1
合計 1
Medals
Boys Gi 15 7 12
Girls Gi 1 1
Juvenile Gi Male 1
Juvenile Male NoGi 1
Male Gi 1 4 4
Male NoGi 1 1
Female Gi 2 1
Female NoGi 1
合計 21 14 18
March 14 2021
Moskovskaya Kol'tsevaya Avtomobil'naya Doroga
Medals
Male Gi 1
合計 1
March 13 2021
Moskovskaya Kol'tsevaya Avtomobil'naya Doroga
Medals
Female Gi 1
Female NoGi 1
合計 2
March 6 2021
Fizkul'tury St
Medals
Male Gi 1
Male NoGi 1
合計 1 1
Medals
Male Gi 1
Female Gi 1
Female NoGi 1
Male Gi OPEN 1
Female Gi OPEN 1
Female NoGi OPEN 1
合計 4 1 1
September 27 2020
757 NW 72nd Ave
Medals
Male Gi 1
合計 1
September 13 2020
Ulitsa Sushchovskiy Val
Medals
Boys Gi 1 1
Male Gi 2 1
Male NoGi 2
合計 3 3 1
September 12 2020
Novoberehova St, 94, Odesa, Odessa Oblast, 65000
Medals
Boys Gi 1 1
合計 1 1
February 29 2020
Via della Stazione di Castel Fusano
Medals
Boys Gi 2
合計 2
February 15 2020
11 Avenue Paul Appell
Medals
Boys Gi 1
合計 1