Rostov-on-Don, Russia
3 5

Rankings
Academy Rank

Medals ゴールド シルバー
Male Gi 1
Male NoGi 1
合計 1 1
September 11 2021
Ulitsa Akademika Vinogradova
Medals ゴールド シルバー
Boys Gi 1
合計 1
September 11 2021
Ulitsa Akademika Vinogradova
Medals ゴールド シルバー
Male NoGi 1
合計 1
March 13 2021
Moskovskaya Kol'tsevaya Avtomobil'naya Doroga
Medals ゴールド シルバー
Boys Gi 1
合計 1
December 20 2020
Ulitsa Sushchovskiy Val
Medals ゴールド シルバー
Boys Gi 2
合計 2
September 13 2020
Ulitsa Sushchovskiy Val
Medals ゴールド シルバー
Boys Gi 1
合計 1