Rostov-on-Don, Russia
19 5 15

Rankings
Academy Rank

March 14 2021
Moskovskaya Kol'tsevaya Avtomobil'naya Doroga
Medals Gold Silver Bronze
Male Gi 1
Total 1
March 13 2021
Moskovskaya Kol'tsevaya Avtomobil'naya Doroga
Medals Gold Silver Bronze
Male NoGi 1
Total 1
Medals Gold Silver Bronze
Boys Gi 3 1 4
Juvenile Gi Male 1
Male Gi 2 1 2
Male NoGi 2
Male Gi OPEN 1 1
Male NoGi OPEN 1
Total 10 2 7
September 13 2020
Ulitsa Sushchovskiy Val
Medals Gold Silver Bronze
Boys Gi 4 1 1
Juvenile Gi Male 1
Male Gi 2 1 1
Male NoGi 1 1
Male Gi OPEN 1
Male NoGi OPEN 1
Total 8 3 4
October 12 2019
улица Сущёвский Вал 56с5
Medals Gold Silver Bronze
Boys Gi 1
Total 1
June 15 2019
Smirnovskaya Ulitsa
Medals Gold Silver Bronze
Male Gi 1 1
Total 1 1
April 24 2019
Mubadala Arena, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Medals Gold Silver Bronze
Total